Pravidla a podmínky kempu

Každý účastník obdrží e-mailem podrobné informace o kempu včetně způsobu platby.

Storno podmínky - v případě zrušení účasti ze strany objednatele proběhne vrácení peněz následovně: více než 60 dní před kempem bude vrácena plná částka, do 30 dní před kempem 50% částky, méně než 14 dní před kempem 0%.

GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") Svým podpisem udělujete provozovateli kempu SK Podolí z.s., jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • bydliště,
  • emailová adresa rodičů,
  • telefonický kontakt rodičů,
  • datum narození přihlašovaného dítěte,

Účelem zpracování jsou kontaktní údaje na účastníka kempu, respektive jeho zákonného zástupce z důvodu zaslání informací ke kempu,

Osobní údaje jsou s ohledem na vazby k vyúčtování dotací a pro splnění právní povinnosti uchovávány po dobu 10 let.

V souladu s nařízením reflektujeme všechna práva subjektů, a naším zájmem je maximální transparentnost.